ΠΑΝΕΛ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΦΥΛΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΑΝΕΛ ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΡΩΜΑΙΚΟ
Περισσότερα Περισσότερα Περισσότερα
Κατηγορίες
 
 
Μεταλλότυπος 98/280
Εκτύπωση

Μεταλλότυπος 98/280

Οι τυποποιημένες λεπτότοιχες διατομές ψυχρής έλασης ως Μεταλλότυπος 98/280, παράγονται με βάση τα υψηλά κριτήρια ποιότητας της εταιρείας καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Παράγονται σε επιθυμητά μήκη έως 14m ανάλογα με τις απαιτήσεις του έργου.

Τα προφίλ 98/280, λόγω του σχεδιασμού τους, μπορούν να φέρουν μεγάλα φορτία και να χρησιμοποιηθούν ως ανεξάρτητα δομικά στοιχεία σε ελαφριές κατασκευές (light constructions), πχ. για πατάρια. Με την χρήση του ως μεταλλότυπος για την έγχυση του σκυροδέματος, επιτυγχάνεται οικονομία στην κατασκευή καθώς απαιτούνται μικρότεροι χρόνοι ανέγερσης και αποφεύγεται η χρήση ξυλότυπου.

Προφανώς το πλήθος των εφαρμογών αυτών των διατομών είναι απεριόριστο, με την προϋπόθεση ότι έχει εκπονηθεί η στατική μελέτη της κατασκευής.

Σύμμικτη πλάκα 98/280

Η σύμμικτη πλάκα αποτελείται από ένα τυποποιημένο χαλυβδόφυλλο διατομής 98/280 με φάτνωμα και έγχυτο σκυρόδεμα. Τα τυποποιημένα χαλυβδόφυλλα αρχικά λειτουργούν ως μεταλλότυπος και μετά την σκλήρυνση του σκυροδέματος ως σύμμικτη πλάκα. Συνήθως η ποιότητα του σκυροδέματος που χρησιμοποιείται είναι C 20/25.

Όταν το στατικό σύστημα είναι συνεχής δοκός πολλών ανοιγμάτων, για την ανάληψη των αρνητικών ροπών των στηρίξεων και την προστασία έναντι ρηγμάτωσης, συνήθως τοποθετείται ένας ελαφρύς οπλισμός. Ο οπλισμός μπορεί να είναι χαλύβδινο πλέγμα, ποιότητας Β500C, από Φ8/20 έως Φ10/15 ανάλογα με το πάχος της πλάκας από 0,14m έως 0,20m.