ΠΑΝΕΛ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΦΥΛΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΑΝΕΛ ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΡΩΜΑΙΚΟ
Περισσότερα Περισσότερα Περισσότερα
Κατηγορίες
 
 
Panel Οροφής - Νέο Προφίλ
Εκτύπωση

Panel Οροφής - Νέο Προφίλ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

1) Χρωματιστά: γαλβανισμένο έλασμα

με πολυεστερικό χρωματισμό πάχους

βαφής 25μm, DX51D Z200 MA και

Z275 MA.

2) Πολυουρεθάνη: πυκνότητα 40±2 kg/m3

Ο συντελεστής θερμοπερατότητας U έχει υπολογιστεί με θερμική αγωγιμότητα λ=0,020 W/mK.